Fondo naujienos

Veikla

M. K. Čiurlionio fondas nuo 1997 m. vykdo įvairius kultūros, meno, švietimo ir diplomatijos projektus, prieinamais būdais aktualizuoja iškilaus Lietuvos dailininko, kompozitoriaus, visuomenininko M. K. Čiurlionio kūrybą, skleidžia jo menines idėjas Lietuvai ir pasauliui. Bendradarbiaudamas su valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje, fondas antrą dešimtmetį vykdo kultūrinę misiją, skatina kultūrinius mainus bei pasaulinio aukštojo meno sklaidą Lietuvoje. Lietuvos miestų ir rajonų mokyklose, vaikų globos namuose, ligoninėse, specialiosiose vaikų su negalia mokyklose įgyvendina edukacinius projektus.

 

M. K. Čiurlionio fondo vykdomi projektai:

 

Augame su M. K. Čiurlioniu

Lietuvos Šviesuoliai

M. K. Čiurlionis pasauliui

 

Kiti M. K. Čiurlionio fondo vykdyti projektai

 

 • 1998 – 2000 m. ciklas Žiemos eskizai, labdaringi koncertai ir parodos Lietuvos miestuose.
 • Koncertas – paroda Nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios, skirta Lietuvos Valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo datoms paminėti.
 • Koncertai – parodos Pavasario spalvos, Velykinių parodų ir koncertų ciklas, Atminties styga, Vyties preliudas, skirtas Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai.
 • 2001 – 2003 m. menų festivalis REX. Vienintelis Lietuvoje keliaujantis menų sintezės festivalis, aplankęs Klaipėdą, Druskininkus, Plungę, Kauną, Vilnių ir kitus miestus.
 • 2000 – 2003 m. leistas kasmetinis meno leidinys Čiurlionis ir šiandiena.
 • Projektas Čiurlionio menų kalendorius, 2004 – 2006 m. – labdaringų meno renginių festivalis, keliavęs po Lietuvą.
 • Pagalba žmonėms su negalia, kurie savo lėšomis neįstengia įsigyti jiems reikalingos įrangos, palengvinančios jų gyvenimą.
 • Esu, koks esu – renginių ciklas apie autizmą. Renginys, skirtas vaiko su negalia integracijos į visuomenę sunkumams spręsti.
 • K. Čiurlionio simfoninio orkestro akademija – orkestro mestriškumo kursai, skirti vaikams, lydimi koncertų. Akademija veikė 2005 m., vyko Plungėje, Oginskio rūmuose, ir Palangoje – ten, kur grojo jaunas M. K. Čiurlionis.
 • 2005 – 2007 m. projektas Išsaugokime Lietuvos pilis, dvarus ir parkus. Renginiai buvo skirti Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimui.
 • 2007 m.  Valdovų miesto atgimimas bei Šviesa pilies languose.
 • 2008 m. Fondas surengė Užutrakio dvaro išsaugojimui skirtą šventę Išsaugokime tikrąsias Lietuvos vertybes. Užutrakio dvaras – kultūros šviesulys.