Apie simbolizmą

Simbolizmas yra neatsiejama Čiurlionio kūrybos dalis. Pats dailininkas savo paveikslų aiškinti nelabai mėgo. Galbūt todėl juos perskaityti, suprasti galima įvairiai. Mūsų interpretacijos priklauso nuo mūsų pačių patirties, idealų ir to, kaip matome aplink mus esantį pasaulį. Nuostabu tai, kad blogų, neteisingų interpretacijų nebūna. Taip Čiurlionio kūryba atveria kelią diskusijoms ir smalsumui, kuris buvo didžiulė paties Čiurlionio asmenybės dalis.