Edukacija „Čiurlionis – sielos brolis“

Ištrauka iš Eduardo Mieželaičio penkių eilėraščių ciklo ,,M. K. Čiurlionio laiškai“:
Aš žinau savo vaidmenį. Rūstų, bet, aišku,
realų.
Atsiteisdamas dykumai, teikiančiai man tiek
kančių,
Aš katarsio metu štai iš perlų, žvaigždžių ir
koralų
Susimąsčiusius ir neįveikiamus bokštus renčiu.
Modeliuoju Tamsos antipodą — žvaigždėtąją
Būtį.
Šią Harmoniją aš vadinu aukštu Rex’o vardu.
Ir, girdžiu, tavo lūpos man šnabžda. Jos pataria
būti,
Jeigu ir ne dabar, būti nors po mirties. Tu
kartu?


Žaibai 1909
Tempera on cardboard. 1909.