GPM PARAMA. SKIRKITE 1,2% PROCENTO

Visi dirbantys asmenys moka gyventojo pajamų mokestį (GPM), kurį vėliau Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskirsto, jos manymu, svarbiausioms sritims. Mokesčių mokėtojai turi teisę patys nuspręsti, kam skirti 1,2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Kviečiame prisidėti prie M. K. Čiurlionio fondo vykdomos misijos.

Prašymą už 2019 m. pervesti gyventojų pajamų mokesčio dalį draugijai, pateikti galite nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gegužės 1 d.

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai: atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

 

Ar galima paremti kelis paramos gavėjus?

 • skiriant iki 1,2 proc. pajamų mokesčio galite paremti daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėjus. Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;
 • skiriant iki 0,6 procento politinei partijai, galite paremti daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento;
 • skiriant iki 0,6 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) galite paremti daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento.

Informuojame, kad pajamų mokesčio dalis nebus pervesta, jeigu konkrečiam paramos gavėjui norima pervesti pajamų mokesčio sumą už mokestinį laikotarpį, kuri yra mažesnė nei 3 Eur.

 

Kur šiuo metu skelbiami paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys?

Paramos gavėjų (statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir meno kūrėjų), taip pat ir politinių partijų duomenys skelbiami VMI prie FM interneto tinklapyje.

 

Koks GPM paramos tikslas?

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra numatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi paremti pasirinktą asmenį, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintį teisę gauti paramą, ir/ ar politinę partiją. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį, konkretų meno kūrėją ir/ ar pasirinktą politinę partiją.

 

Paramą (1,2% ) galite skirti šiais būdais: 

 1. Tiesioginis pavedimas

Paramos gavėjo rekvizitai:

 • VšĮ Čiurlionio fondo investicijos
 • Įm. k. 300643113
 • Gynėjų g, 4 – 101, Vilnius, LT-01109
 • Sąsk. nr.: LT19 2700 0100 9957 5064 
 • Bankas „Swedbank“, kodas 73000

 

 1. Elektroninė deklaravimo sistema (EDS)
 • Prisijungimą prie EDS sistemos rasite čia.
 • Pasirinkite savo banką ir prisijunkite.
 • Prisijungę prie EDS sistemos, pasirinkite „Paramos skyrimas“.
 • Pasirinkite formą elektroniniam pildymui (formos kodas FR0512).
 • Užpildykite deklaraciją: laukelyje E1 pasirinkite „2“, laukelyje E2 įrašykite „300643113“.
 • Paspauskite „Pateikti“.

VMI vaizdines ir audovizualines instrukcijas rasite čia

 

 1. Užpildant formą (FR0512)
 •     Paspaudę čia galite į paiešką suvesti FR0512 ir atsisiųsti .pdf formato deklaraciją.
 •     Atsispausdinkite ir užpildykite ją.
 •     Užpildytas FR0512 formos pavyzdys žemiau.
 •     Užpildytą formą galite įteikti: mokesčių administratoriui arba prašymą siunčiant paštu (vokas turi būti pasirašytas ant užklijuotos linijos).

 

 1. Prašymą galite pateikti ir VMI mobilioje aplikacijoje

 

Kilus klausimams ir neaiškumams, maloniai kviečiame kreiptis į www.vmi.lt arba tiesiogiai į mus.