GYVYBĖS MEDŽIAI

2020 m. M. K. Čiurlionio fondas inicijavo ir vykdė  projektą „Gyvybės medžiai“.

NUKENTĖJUSIEMS NUO COVID-19,
RIZIKUOJANTIEMS, IEŠKANTIEMS
DVASINĖS IR FINANSINĖS PAGALBOS

Gyvybės medžiai tai tie, kurie duoda mums gyvybę ir sveikatą.

APIE PROJEKTĄ „GYVYBĖS MEDŽIAI“

M. K. Čiurlionio labdaros ir paramos fondas įsijungia į esamą situaciją Lietuvoje ir organizuoja savo pajėgas ir bendraminčius finansinei ir psichologinei pagalbai tiems, kurie duoda gyvenimą žmogui, palaiko jo sveikatą ir gyvybę kaip „Gyvybės medžiai”.

Šie žmonės, kurie nusipelno paramos, tai ne tik medikai, bet ir kovojantys plačiame koronaviruso grėsmės fronte: parduotuvių kasininkai, kurjeriai, negalinčių sustoti gamyklų ir kitų įmonių darbuotojai, aptarnaujantis personalas ir kiti rizikuojantys. Meno kūrėjai ir meno atlikėjai, šiuo metu atsidūrę materialinėje ir socialinėje atskirtyje.

Nereikia pamiršti, kad daugelis šeimų ir jų vaikų yra izoliuotos: vaikai negali kokybiškai mokytis, fiziškai ir dvasiškai tobulėti, nekalbant apie tuos atskirtuosius, kuriems būtinas medicinos ir dvasios palaikymas.

Akcija neapsiriboja finansine parama. M. K. Čiurlionis – iškiliausias Lietuvos menininkas, gyveno su ypatingai stipriu dvasiniu pradu, jį užklupo sunki liga. Šiuo metu Lietuvą taip pat veikia klastinga liga. Todėl didžiojo menininko vardo fondas akcijos metu inicijuoja čiurlioniško tautos palaikymo veiksmus: muzikos koncertų ir paskaitų ciklą internetu, radijuje ar televizijoje, dovanoja M. K. Čiurlionio ir kitų meninkų kūrinius, organizuoja internetinį vaikų dvasinį ir edukacinį lavinimą ir t.t.

 

AČIŪ GLOBĖJAMS IR PALAIKANTIEMS:

Vytautui Damaševičiui

Jūrui Baniui

Arūnui Sakalauskui

Vytautui Tetenskui

Virginijai Naudžiūtei

Juozui Šulskui

Rimantui Zinkevičiui

Gintautui Gegužinksui

Juozui Augučiui

Pranciškui Čiviliui

Adai Germanavičienei

Alvydui Stauskui

Audriui Klimui

Vitalijui Mitrofanovui

Karolinai Masiulis – Paliulis

Alvydui Laiškoniui

Antanui Čepononiui

Arnoldui Valkauskui

Vidmantui Macevičiui

Jolantai, Kaziui, Mildai ir Ievai Pieškams

Janinai Kumpienei

Kęstučiui Andriui Vasiliauskui

Teresei Simanaitienei

Janinai Celiešienei

Raimundui Kazaičiui

Vytautui Daukševičiui

Daliai Bukelevičiūtei

Jolantai Knyvienei

Vytautui V. Barkauskui

Romualdui Deltuvui

Albertui Zdanevičiui

Antanui Algimantui Baranauskui

Aurelijai Čeponienei

Reginai Kliminskienei

Kęstučiui Kadūnui

Edvardui Riepšui

Onai Sakalauskienei

Irenai Būtėnaitei – Nagulevičienei

Romui Baturai

Vytautui Abariui

Ramutei ir Aidui Žandariams

Juozui Kabašinskui

Antanui Hofmanui

Viktorui Klimui

Pranui Celevičiui

Arvydui Vidžiūnui

Birutei Štuikienei

Jonui Kairevičiui

Julijonui Urbonui

Reginai Lopienei

Algirdui Juozui Motuzas

Gyčiui Juškai

Jurgiui Vilemui

DELFI.LT

 

 

M. K. ČIURLIONIO labdaros ir paramos FONDO ISTORIJA

M. K. Čiurlionio fondas savo veiklą pradėjo 1997 m. ir sėkmingai tęsia iki šiol. Reprezentuodamas didijį Lietuvos menininką, fondas rūpinasi M. K. Čiurlionio kūrybinio palikimo ir idėjų sklaida, vaikų ir jaunimo edukacija, globoja jaunus talentus, stengiasi iškelti bei pagerbti šviesias tautos asmenybes, organizuoja kultūrinius mainus. Jau antrą dešimtmetį sėkmingai vykdo ir įgyvendina įvairius kultūros, meno, švietimo, diplomatijos projektus, bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, įvairiomis bendruomenėmis. Be kitų M. K. Čiurlionio fondo rengtų projektų, labdaringų meninių, edukacinių renginių socialinis projektas „Gyvybės medžiai“, skirtas ligoninėms, specialių poreikių vaikams ir senjorams pensionuose. Šiandien, COVID-19 sunkumų akivaizdoje „Gyvybės medžiai“ įgauna naują prasmę.

 

DĖL COVID-19 NUTRAUKTI TĘSTINIAI PROJEKTAI

AUGAME SU M. K. ČIURLIONIU. Į mokyklas atvežamos profesionalių jaunų aktorių ir muzikantų kuriamos interaktyvios edukacijos, koncertai ir parodos. LIETUVOS ŠVIESUOLIAI. Kartu su Lietuvos akademine bendruomene, universitetais, ministerijomis, savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis rengiamose šventėse Šviesuolio titulu pagerbiami įvairių sričių ir profesijų atstovai, pristatomi jų darbai ir veikla. M. K. ČIURLIONIS PASAULIUI. Kultūrinių mainų projektas, kurio iškilminguose renginiuose, organizuojamuose kartu su užsienio ambasadomis Lietuvoje, pristatomos Lietuvos ir šalies partnerės iškilios asmenybės. Renginių metu pristatomas užsienio šalies menas ir kultūra.