M. K. Čiurlionio fonde – ir edukacinės programos moksleiviams

Vienas žymiausių XIX amžiaus Lietuvos kultūros veikėjų Mikalojus Konstantinas Čiurlionis šiandien yra palikęs žymų pėdsaką Lietuvos istorijoje ir meno pasaulyje. Kūrėjo darbai ne tik saugomi ir eksponuojami muziejuose, šio menininko garbei taip pat yra organizuojamos parodos, paskaitos, skirtos atminti ir supažindinti visuomenę su M. K. Čiurlioniu. O štai M. K. Čiurlionio fondas inicijuoja ir dar daugiau veiklų.

 

1997 m. įkurtas M. K. Čiurlionio fondas ne tik saugo M. K. Čiurlionio kūrybos paveldą ir menininko vardą, organizuoja renginius, bet ir vykdo įvairias edukacines veiklas, skirtas vaikams bei moksleiviams. Šis fondas siekia skatinti jaunus žmones kurti, neleisti laiko veltui, plėsti akiratį, domėtis ir užsiimti juos dominančia bei lavinančia veikla. Per beveik du dešimtmečius ši įstaiga nuveikė gana nemažai darbų, kas išgarsino jų vardą ir sutvirtino idėjinius pamatus. Vienas žymiausių vykdomų projektų Augame su M. K. Čiurlioniu aplankė didžiąją dalį Lietuvos kultūros centrų ir švietimo įstaigų; kitas projektas Pažink tikrąsias vertybes pabuvojo vaikų globos namuose, sutrikusio intelekto specialiosiose mokyklose, ligoninėse. Puoselėjama graži tradicija, pagerbianti krašto Šviesuolius (meno, kultūros, mokslo ir diplomatijos srityse), taip pat organizuojami renginiai su užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje. Per kone du dešimtmečius gyvavimo, M. K. Čiurlionio fondas suorganizavo ne vieną labdaringą renginį.

 

M. K. Čiurlionio fondas, keliaudamas po Lietuvą, susipažindamas su įvairių šalies vietų gyventojais, pastebėjo, kad šiandien žmonės save itin riboja ir yra ribojami pašalinių veiksnių, tokių kaip: informacijos gausa, technologijos, kultūrinės ir meninės erdvės siaurėjimas. Vaikams ir jauniems žmonėms sunkiau save realizuoti dėl tam nesuteikiamų galimybių. Tad Fondas pasiryžo savo edukaciniais projektais gaivinti ir kurti kultūrines programas, skatinti vaikų žingeidumą menams, kultūrai, o ne tik šiuolaikinėms technologijoms. Be to, dėmesys kreipiamas ir į mokytojus, jų santykį su moksleiviais.

 

Siekiant jauną žmogų išmokyti ne tik bendrųjų lavinimo dalykų ir disciplinų, bet kartu ugdyti meninį ir kultūrinį sąmoningumą, išprusimą bei socialinius gabumus, M. K. Čiurlionio fondas siūlo  edukacinius projektus, kurie yra vieni iš geriausių tarpininkų tarp formalaus švietimo ir praktinės veiklos. Itin svarbu, kad šalia minėtųjų mokomųjų-disciplininių dalykų mokiniai įgytų kultūrinę ir meninę kompetenciją, skatinančią pažinti savo tautą, jos kultūrą ir istoriją, kas, galbūt, paskatintų ir pačius mokinius išmėginti savo meninius gabumus. M. K. Čiurlionio fondo projekto, skirto vaikams ir moksleiviams, metu, įvairių meno šakų atstovai, aktoriai ir muzikantai, savo pasakojimais, pateikiamomis užduotimis ar kita interaktyvia veikla, formuoja vaikų pasaulėžiūrą, leidžia patirti naujus dalykus. Fondo edukacinėje programoje dažniausiai apjungiamos trys meno šakos: dailė, muzika, teatras su istorija, literatūra ir menu. Vaikams pateikiamos smagios, šmaikščios, juokingos ar, tam tikromis vietomis, rimtos situacijos, pasakojimai, vaidinimai, kas didina žinių bagažą ir skatina pačius įsitraukti į programą.

 

Akivaizdu, kad M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir šiandien skatina nebijoti kurti, neslėpti savo gabumų ar norų.