K. ČIURLIONIO KULTŪRINIS PROJEKTAS ZARASUOSE 2008 M.

Kur? Nenustatyta.

Kada? 2008-01-01 18:00

M. K. ČIURLIONIO KULTŪRINIS PROJEKTAS ZARASUOSE 2008 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondas Zarasuose pradėjo kultūrinį projektą „Atraskime ir išsaugokime savo krašto vertybes“. 

Visoje Lietuvoje bus pagerbti žmonės, saugantys kultūros paveldą bei gerais darbais garsinantys savo kraštą. 
Žymus muziejininkas, ilgametis Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Petras Stauskas visą gyvenimą liko ištikimas savo tėviškei – Zarasų kraštui. 

Pagerbti prieš penkerius metus mirusio dailininko atminimą į Zarasų muziejų rinkosi jo talento gerbėjai, kraštiečiai. 

„Labiausiai jis mylėjo savo kraštą – Aukštaitiją – ir savo tėviškę -Jaskoniškes. Jo akvarelėse įamžinti daugiausia to krašto ežerėliai, pušynai, kalneliai“, – LTV „Panoramai“ pasakoja Aldona Stauskienė, dailininko P. Stausko žmona. 

„Kada įsteigėm dailės galeriją Dusetose, Petras Stauskas buvo pagrindinis mūsų galerijos dailininkas: eksponuodavo savo kūrinius Dusetų dailininkų parodose, rengė personalines parodas“, – mena Alvydas Stauskas, Zarasų raj. Dusetų dailės galerijos vadovas. 

Už kultūros paveldo saugojimą Zarasų krašto šviesuolio vardas suteiktas mokytojai Stanislavai Kirailytei, kraštotyrininkui Jonui Nemaniui, už etnokultūros puoselėjimą – kultūros darbuotojai Rimai Vitaitei. 
„Šitą apdovanojimą skirčiau ne tik sau, skirčiau visiems Zarasų krašto žmonėms, kurie dirba, kurie puoselėja šitą žalią kraštą“, – sako Zarasų krašto šviesuolis Jonas Nemanis. 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondas žmones, saugančius kultūros paveldą bei gerais darbais garsinančius savo kraštą, pagerbs visoje Lietuvoje. 

„Norime kiekvieno mažo Lietuvos krašto žmones paskatinti, kad jie būtų patriotiški, kultūriškai savimoniški ir puoselėtų, ir gražiai kalbėtų, ir gražintų savo kraštą“, – pabrėžia M. K. Čiurlionio fondo valdybos narys Viktoras Paukštelis. 
Balandį krašto šviesuolių apdovanojimai keliaus į Prienus.