Kviečiame savanoriauti

Mieli fondo bičiuliai ir visi prijaučiantys,
LABAI KVIEČIAME 55–64 m. amžiaus žmones įsitraukti į savanorystės veiklas mūsų organizacijoje!
Labai džiaugiamės pranešdami, kad esame ESF finansuojamo, VšĮ Socialinis veiksmas vykdomo projekto dalyviai.

Daugiau:

Projekto savanorystės trukmė – 3 mėn. 25–30 val. (bendrai per visus tris mėnesius) su galimybe pratęsti savanorystę.

Visos transporto išlaidos bus apmokėtos.

Jei savanoris vienu metu savanoriaus 4 val, tai bus padengtos ir maisto išlaidos.

Jei susidomėjote, kreipkitės į VšĮ Socialinis veiksmas kolektyvą ir sakykite, kad norite savanoriauti M. K. Čiurlionio fonde:
sužinoti tel. nr.: +37067025576 arba el. paštu: supersavanoriai@gmai.com