Labdara. Kaip išsirinkti tinkamiausią paramos būdą?

Siaurąją prasme labdara – savanoriškas ir neatlyginamas pinigų, turto ar paslaugų teikimas remtinų fizinių asmenų poreikiams tenkinti, sveikatos priežiūrai užtikrinti, padėti likviduoti karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų ir epidemijų padarinius.

Plačiąja prasme labdara – kasdienis gerumas, atidumas jautriems aplinkos taškams ir kažko aukojimas ar rėmimas jų labui: pagalbai, puoselėjimui ar tobulinimui. Ši plačioji prasmė labiau siejasi su dar vienu  ypač artimu terminu – filantropija. Filantropija – savanoriška, nesavanaudiška asmens (žmogaus, organizacijos) veikla aukojant kokias nors vertybes, suteikiant išteklių. Vis dėlto, dažnas iš mūsų pasiklysta tarp daugelio paramos galimybių ir būdų. Jei norite vienaip ar kitaip padėti, toliau paprastai paaiškinsime, kaip pasirinkti tinkamiausią labdaros objektą ir būdą.

 

Taigi, pradžioje svarbu nuspręsti ir suprasti:

Kas šiuo metu yra opi, tačiau pakankami dėmesio nesulaukianti problema?

Kuo norite būti:

 

Filantropu – teikti labdarą, skirtą būtiniausioms socialinėms ir biologinėms reikmėms tenkinti (maistas, būstas ir t. t.) 

Rėmėju – už savo veiklą negauna jokio atlygio, tačiau jo vardas yra garsinamas, viešinamas ar kitaip pabrėžiamas. Dažniausiai remiama veikla: sportas, mokslas, švietimas.

Mecenatu – materialiai remianti kokią nors kultūrinę, meninę veiklą ar sritį.

 

Ką jūs galite suteikti? Kiek pinigų? Kiek konkrečių daiktų? Kokią ne materialinę paramą/paslaugą?

Ar pakankamai suprantate sritį kurią remsite? Ar galėtumėte tai daryti ir ateityje?

Ar pasirinktas būdas pakankamai greitai ir efektyviai pasieks labdaros gavėją?

 

Šie klausimai svarbūs, siekiant kuo tinkamiau ir efektyviau nukreipti jūsų pinigus ir pastangas, nes taip:

 • Teisingai ir tolygiai bus paskirstytas dėmesys visoms paramos siekiančioms grupėms;
 • Būsite tinkamai įvertinti ir suprasti;
 • Galėsite aukoti savo vertingiausias dalis: pinigus, specifines žinias, patirtį arba konkrečias dovanas. Atminkite, kad ne visada tiesiog pinigai yra vienintelė išeitis – jų įsisavinimas gali užtrukti, dažnai greitai reikia ne tik pinigų, bet tiesiog dėmesio, patarimo, galbūt tiesioginės konsultacijos;
 • Remti savo sritį labai prasminga, nes tai gali tapti ilgalaikiu projektu, kuriame galėsite viską vertinti ir patys stebėti laike – pagalvokite apie paramos strategiją. Tai ypač svarbu kultūros, švietimo rėmime ir mecenatystėje, kada talentas ugdomas nuo mažumės ir ne vienerius metus;
 • Daug kas priklauso nuo jūsų – įsiskaitykite į sąlygas, veskite dialogą, siūlykite savo būdus.

 

Remti galite pačias įvairiausias sritis:

 • Sveikatos sritį (retos ar sunkiai gydomos ligos). Pavyzdžiui, „Mamų unija“.
 • Socialinę sritį (vaikų namai, pagalbos linijos, skurstantys ir t.t.) Pavyzdžiui: „Maisto bankas“.
 • Kultūros ir meno sritį (literatūros, spaudos, dailės, muzikos, šokio, teatro, kultūros vertybių palikimas ir puoselėjimas, talentų ugdymas). Pavyzdžiui: Labdaros ir paramos fondas “M. K. Čiurlionio fondas“.
 • Švietimą (darželiai, universitetai, mokyklos, socialiniai projektai). Pavyzdžiui „Švietimo mainų paramos fondas“.
 • Sportą (nuo vaikų iki žvaigždžių, nuo mokyklų salių iki stadionų). Pavyzdžiui, „Parolimpinio sporto rėmimo fondas“.
 • Mokslą (universitetai, išradimai, talentai) Pavyzdžiui, „Socrate“.
 • Paveldą (architektūra, istorija) Taip pat M. K. Čiurlionio fondas.