Lietuvių liaudies dainos

Čiurlionis žavėjosi lietuvių liaudies dainomis ir puikiai suvokė jų neįkainojamą vertę.
„Ritmo monotonija —tai viena iš svarbiausių ir, drįstu pasakyti, gražiausia mūsų dainų ypatybė. Šita monotonija duoda didelį, prakilnų rimtumą ir klausydamas ilgiau pradedi justi jos gilų mistišką būdą… Daug yra panašių klasiškų veikalų, […] bet melodijos, kurios užgimė žmogaus sieloje, stipriausiai veikia, turi galybę žavėti, kaip antai mūsų tikros seniausios dainos.”
 
M. K. Čiurlionis