Lietuvos ir Ukrainos Šviesuoliai 2012

Kur? Ukrainos ambasada

Kada? 2012-11-15 18:00

M. K. Čiurlionio fondas ir Ukrainos ambasada lapkričio 15 d. Ukarinos ambasadoje iškilmingai pagerbė šviesuolius – asmenis, nusipelniusius Ukrainos ir Lietuvos kultūros, verslo, mokslo ir diplomatijos srityse. Šviesuolių vardai pripažinti akordeonistui Volodymyrui Zubytskui (Volodymyr Zubytskyi), poetui Vladui Braziūnui ir kinematografui Petro Olarui (Petro Olar).

Šventės dalyviams lietuvių ir ukrainiečių kalbomis buvo parengtos glaustos apdovanojamųjų biografijos, išvardintos veiklų kryptys, atlikti darbai: „V. Braziūno kūryba Ukrainos meninės kultūros kontekste“, „P. Olaro kūryba Ukrainos meninės kultūros kontekste“, „V. Zubitskio kūryba Ukrainos muzikinės kultūros kontekste“.

Nepaprastasis ir Įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko džiaugėsi kad pagerbiami trys žmonės, atlikę svarbių darbų Ukrainos ir Lietuvos kultūrai, kad gali susitikti su gyvais šiuolaikinio meno ukrainiečių bei lietuvių klasikais.

M. K. Čiurlionio fondo narys pianistas Viktoras Paukštelis kalbėjo, kad jau 15 metų kaip gyvuoja fondas, vykdydamas įdomius projektus. Vienas svarbių fondo projektų – edukacinis. Jis skirtas vaikams ir jaunimui – supažindinti miestuose ir miesteliuose vaikus ir jaunimą  su M. K. Čiurlioniu; taipgi supažindinti su žymiais kultūros žmonėmis. Ir antras projektas – tarptautinis bendradarbiavimas. Čia svarbus darbas su Lietuvoje reziduojančiomis ambasadomis: Japonijos, Amerikos, Ukrainos… Fondas jau apdovanojęs 40 šviesuolių. Tarp jų V. Paukštelis paminėjo akademikus Leonardą Sauką ir Algirdą Gaižutį, dirigentą Gintarą Rinkevičių.

Fondo veiklos tikslas – kuo plačiau skleisti M. K. Čiurlionio vardą užsienio šalyse.

V. Paukštelis  priminė Ukrainos ambasadoje 2008 m. kovo 21 d. pristatytą tuometinio Nepaprastojo ir Įgaliotojo ambasadorius Lietuvos Respublikoje Boryso Klimčiuko iniciatyva išleistą knygą – albumą, skirtą M.K. Čiurlioniui. Leidinys pasirodė trimis kalbomis: lietuvių, ukrainiečių ir gruzinų. Tai buvo didžiulis džiaugsmas ne tik prisiekusiems M. K. Čiurlionio gerbėjams, bet ir visiems lietuviams. Kalbėtojas džiaugėsi, kad Čiurlionis gerai žinomas Ukrainoje.

M. K. Čiurlionio fondo narys pianistas Viktoras Paukštelis žaismingai atliko G. H. Hendelio Ariją su variacijomis.

Apdovanojimus įteikė Ukrainos Nepaprastasis ir Įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko. Nominantams įteiktos ir M. K. Čiurlionio karūnos „REX“ taurės, kurias, pagal M. K. Čiurlionio paveikslų motyvus, sukūrė jaunasis menininkas Jonas Aliukas.

M. K. Čiurlionio fondo atstovai Fondo padėką įteikė Nepaprastajam ir Įgaliotajam ambasadoriui Lietuvos Respublikoje Valerijui Žovtenko.

Šviesuolius pasveikino Vilniaus ukrainiečių bendruomenės pirmininkė Natalija Šertvytienė. Ji sakė, kad visi trys gavusieji apdovanojimus – jų verti: visi trys yra ukrainiečių bendruomenės nariai. Tik jeigu  su poetu V. Braziūnu bendraujama daugiau 10 metų (kartu rengiami renginiai, šventės), tai du ukrainiečiai neseniai įsijungė į Vilniaus ukrainiečių bendruomenės veiklą. Bendruomenės pirmininkei N. Šertvytienei, labai patiko pats laureatų pavadinimas – „šviesuoliai“. Ji tikisi, kad ta laureatų skleidžiama šviesa ilgai švies ir jie, kaip švyturiai, apšvies mums kelią.

Įteikus apdovanojimus akordeonistas V. Zubitskis kartu su Čiurlionio kvartetu (Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis, Saulius Lipčius ir Gediminas Dačinskas), akomponuojant Natalijai Zubitskai, įspūdingai atliko keletą kūrinių.

Ambasadoje veikė M. K. Čiurlionio kūrinių foto – reprodukcijų ekspozicija.

Šventinį vakarą vedė Ruslanas Skrobačius (Ruslan Skrobač).