LIETUVOS KARO AKADEMIJOS ŠVIESUOLIAI

Kur? Generolo Jono Žemaičio karo akademija

Kada? 2014-09-25 18:00

Rugsėjo 25 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kartu su M. K. Čiurlionio fondu kartu surengė iškilmingą renginį „Lietuvos šviesuoliai 2014“, kurio metu buvo pagerbtos iškilios asmenybės, savo gyvenimo darbus paskyrusios krašto apsaugai, istorijai ir kultūrai.

Apdovanojimai šventėje buvo skirti buvusiam Lietuvos kariuomenės vadui atsargos generolui majorui Jonui Algirdui Kronkaičiui, Lietuvos karo akademijos docentui dr. Romui Batūrai ir choro „Kariūnas“ koncertmeisteriui Vytautui Abariui. Gen. mjr. J. Kronkaičio vardu apdovanojimą priėmė buvęs adjutantas atsargos majoras Robertas Jurgelaitis. Renginyje dalyvavo krašto apsaugos viceministras Antanas Valys, Lietuvos karo akademijos viršininkas pulkininkas Eugenijus Vosylius, M. K. Čiurlionio fondo vardu sveikinimo žodį nominantams tarė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas. Šventėje koncertavo dainininkė Ilona Pliavgo ir Lietuvos kariuomenės orkestras.

Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis – vienas labiausiai patyrusių karybos ir gynybos strategų Lietuvoje. Asmeninis gen. mjr. J. Kronkaičio indėlis į krašto apsaugą šalyje padėjo pakeisti LR kariuomenės strateginę kryptį ir integruotis į tarptautinę kolektyvinę gynybos sistemą. Baigęs LR kariuomenės vado kadenciją generolas pasinėrė į pilietinę veiklą. 2006 m. buvo vienas iš valstybės viziją kuriančios visuomeninės organizacijos „Piliečių Santalka“ įkūrėjų, dirbo jos tarybos pirmininku, dabar dalyvauja kitų pilietinių organizacijų veikloje.  Dr. Romas Batūra – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, nuo 2006 m. paskaitas skaitantis Lietuvos karo akademijoje. Nuo 1993 m. gruodžio mėn. iki 2000 m. ėjo Sąjūdžio tarybos pirmininko pareigas. Lietuvos kultūros fondo prezidiumo, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbų „Istorija“ redakcinės kolegijos narys, visuotinės lietuvių enciklopedijos bendradarbis. Yra daugelio Lietuvos istorinių leidinių ir straipsnių autorius. 

Vytautas Abaris – respublikinių dainų švenčių konsultantas ir dirigentų asistentas, įvairių chorų, vokalinių ansamblių ir solistų koncertmeisteris, daug prisidėjęs prie chorų koncertų Lietuvoje ir užsienyje programų rengimo, fondinių įrašų Lietuvos radijui ir televizijai rengimo, chorų laimėjimų konkursuose ir dainų šventėse, chorų sąskrydžiuose. 2007 m. M. K. Čiurlionio fondas, norėdamas pagerbti šviesiausius tautos žmones, ėmėsi iniciatyvos ir pradėjo rengti iškilmingas šventes „Lietuvos šviesuoliai“. Renginiais siekiama pristatyti ir pagerbti kultūros, mokslo, švietimo, verslo, diplomatijos ir kitose srityse Lietuvai ir pasauliui nusipelniusias asmenybes. Iškilmingų renginių metu – pristatomos ir apdovanojamos iškilios asmenybės, įteikiant M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinių kurtas M. K. Čiurlionio taures, padėkas, skiriamas neeilinis profesionalių atlikėjų koncertas. Šventės metu pristatoma M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų fotoreprodukcijų kilnojamoji paroda.