Lietuvos Šviesuolis – Adolfina Germanavičienė

Adolfina Germanavičienė

 

Pagirių vidurinės mokyklos (dabar – gimnazija) bibliotekos vedėja. Apie 20 metų dėstė dailę, rengė mokinių ir savo kūrybos  parodas. Sukūrė apie 30 įvairių darbų ciklų kur vyrauja lietuvių liaudies tradiciniai ornamentai ir gamtos motyvai. Aktyviai dalyvavo parodose: rajoninėse parodose Nemenčinės Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje, Vilniaus technologijų, verslo ir  žemės ūkio mokykloje, yra nuolatinė apskrities tautodailininkų darbų  parodų dalyvė, savo darbus  pristatė  tarptautinėje  Lietuvos, Baltarusijos karpinių parodose, Lenkijos Otrembusų liaudies meno muziejuje. Už dalyvavimą parodose ir mugėse yra apdovanota daugybe Vilniaus rajono vadovybės bei kitų parodų rengėjų padėkos raštų.