Pasaka apie Lietuvą

Išėjo Karalius su Karaliene į mišką. Tai buvo nepaprasta milžinų Karališka pora ir nepaprastas buvo tas mlžiniškas miškas. Medžių šakose tilpo didžiuliai miestai, rūmai ir bokštai.

Karalius ir Karalienė dėvėjo pasakiškus tautinius rūbus. Jų galvas puošė išdidžios karūnos. Tame tamsiame milžiniškame miške jie ieškojo tos vietos, iš kur švieselė švietė. Ir pagaliau jie rado ant žemės, tarp galingų tamsių stuobrių, mažytį saulės šviesa spindintį daiktelį.

Karalius jį paėmęs į rieškutes ir drauge su Karaliene ilgai žiūrėjo ir stebėjosi, klausdami vienas kito – kas čia galėtų būti?

O tai juk paprastas, mums taip gerai visiems žinomas, lietuviškas kaimas. Jis spindi pasauliui savo savotiška kultūra.

 

Iš Jono Rūtenio knygos „ČIURLIONIS“

 

M. K. Čiurlionis „Pasaka (Karalių pasaka)“ (1909).