Vyčio interpretacijos

Birželio 3 d. Gilės vaikų globos namuose (Lakštingalų g. 9, Vilnius) lankėsi projektas „Augame su Čiurlioniu“, globos namų bendruomenę pakvietęs pasikalbėti apie laisvės idėją.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pradžia – Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės susikūrimas 1988 m. birželio 3 d. Iniciatyvinę grupę sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės. Šiai progai M. K. Čiurlionio fondo komanda parengė specialų, išskirtinį renginį vaikų globos namų auklėtiniams.

Sąjūdžio dienos šventėje aktorė Kajetana Ageikinaitė gyvai papasakojo Sąjūdžio veiklos fragmentus, perteikė tuometes nuotaikas, ore tvyrojusią vilties ir ryžto atmosferą. Edukacijos/pokalbio vedėja priminė apie menininkų ir apskritai meno vaidmenį konkrečiai šioje ir visose kitose kelionėse į laisvę.

Tuomet vaikai ir jaunimas buvo pakviesti pasižvalgyti po salėje eksponuojamus Vyčio simbolio įkūnijimus meno ir dizaino kūriniuose. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai apie Vytį, laisvės pranašą, bylojo nostalgiškai, svajingai, romantiškai.

Visiems jaunuoliams labiausiai patiko edukaciniais tikslais padalinti atvirukai su vieno žymiausių šiuolaikinių lietuvių grafiko – Mikalojaus Povilo Vilučio – kūrinio „Mėlynasis raitelis“ reprodukcija. Jaunajai kartai kūrinys atrodė „baisus“ – t. y. gąsdinantis. M. P. Vilučio tikrai negąsdino laisvė ir su ja atkeliavusi atsakomybė. Tad kodėl jo Vytis toks „baisus“? Galbūt čia susispietė priespaudos laikais patirti nerimas, neteisybė ir netektys. Vytis „išgražėja“ bejodamas laiku tolyn, atsitiesdamas, tapdamas vis laisvesnės šalies simboliu.

Ką Vytis reiškia šiandien? Jauniems dizaineriams tai tebėra svarbus simbolis, tampantis estetišku motyvu, primenantis apie tapatybės svarbą. Na o jaunuoliams salėje? Vieniems tai paties Vyčio atgijimas – risnojimas žirgu per pievas ar net buvimas laisvu žirgu. Kitiems tai – valstybės priemonės, garantuojančios saugumą – nusikaltimo prevencijos ir bausmės mechanizmas, apsaugos sistemos ir t. t.

Be ko laisvė neįmanoma? Tikriausiai be kūrybiškumo. Renginyje Sąjūdžio dienos šventinę nuotaiką kūrė altininkas Martynas Vytas. Muzikantas ne tik skaidrino nuotaiką, bet ir supažindino publiką su jai nauju ir paslaptingu muzikos instrumentu – altu.

M. K. Čiurlionio fondo informacija