Meninės Vyčio interpretacijos

Birželio 3 d. Gilės vaikų globos namuose (Lakštingalų g. 9, Vilnius) projektas „Augame su Čiurlioniu“ globos namų bendruomenę pakvies atšvęsti Sąjūdžio dieną.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pradžia – Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės susikūrimas 1988 m. birželio 3 d. Iniciatyvinę grupę sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės. Šiai progai M. K. Čiurlionio fondo komanda parengė specialų, išskirtinį renginį vaikų globos namų auklėtiniams.

Sąjūdžio dienos programoje – interaktyvus pasakojimas-kelionė po Lietuvos ir meno istorijos fragmentus. Pasikalbėjimą pradėsime keliais štrichais apie Sąjūdį, menininkų ir meno vaidmenį išsilaisvinant iš okupacinės valdžios. Prisiminsime Vyčio kilmę ir simboliką.

Antrojoje renginio dalyje kartu su globos namų jaunimu žvelgsime į renginio metu eksponuojamas kūrinių reprodukcijas – menines Vyčio interpretacijas. Bandysime palyginti skirtingų laikmečių meno kūrinius, suvokti, kodėl menininkai naudojo Vyčio motyvą. Lyg raiteliai ant eiklaus žirgo risnosime per skirtingus Lietuvos istorijos etapus. M. K. Čiurlionio ir Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai primins lietuvių puoselėtas viltis tapti nepriklausoma, išsivaduoti iš Rusijos imperijos priespaudos. Mikalojaus Povilo Vilučio grafikos kūrinys supažindins su moderniosios dailės bruožais ir Nepriklausomybės atgavimo džiaugsmu. Pasižvalgysime po jaunas iniciatyvas – kaip Vytis pritaikomas taikomajame mene, pavyzdžiui, drabužių dizaine.

Galiausiai pasvarstysime, kodėl menas ir laisvė yra tokios viena kitai artimos idėjos, kaip jos sąveikauja tarpusavyje, viena kitą papildo ir išpildo.

Renginyje Sąjūdžio dienos šventinę nuotaiką kurs ir muzika – savo talentu džiugins altininkas Martynas Vytas.

M. K. Čiurlionio fondo informacija

M. K. Čiurlionis „Preliudas (Vyčio preliudas)“ (1909).