Iš Mstislavo Dobužinskio atsiminimų

Iš Mstislavo Dobužinskio atsiminimų:

„1908 m. rudenį gavau žinių iš Vilniaus, kad tenai atsirado dailininkas, spalvomis vaizduojąs muzikos temas. „Keistuolio“, „dekadento“ ir dar griežtesni epitetai, kuriuos aš girdėjau iš mačiusių jo paveikslus ir diletantiškai apie juos sprendusių, vertė mane tiktai susidomėti tuo, matyt, nepaprastu menininku, juo labiau kad jis, kaip buvo kalbama, yra ir kompozitorius. Mane patį domino ir tas, kad jis lietuvis ir, kaip buvo kalbama, vaizduoja kažkokią fantastišką Lietuvą.“

Apie 1908 m. rugpjūtį–rugsėjį–spalį

Iš: „M. K. Čiurlionis”, redagavo: Paulius Galaunė, Kaunas: Vytautos Didžiojo kultūros muziejus, 1938, p. 93. 

 
 

M. K. Čiurlionis „Preliudas“ („Vyčio preliudas“) (popierius, tempera; 1909; 58,9×70,4 cm).