Stasys Yla „M. K. ČIURLIONIS. Kūrėjas ir žmogus“. Ištrauka. I dalis

„Čiurlionio gyvenimas vertas gero  romano – psichologinio,  panašaus į Van Gogho dramą. Sunku išvengti šio palyginimo. Čiurlionis, kaip ir Vincentas, pradeda reikštis ne dailininku… Su atkaklia kaimiečio ištverme jis mokosi tapyti beveik niekieno nepadedamas… Jo įsidėmėtini paveikslai, kaip ir Van  Gogho, atsiranda vos keleto metų bėgyje. Jis ir palūžta, įveiktas savo genijaus aukšto-stipraus intensyvumo…

Yra kažkas būdinga gyvenime, kaip šis… Abu  – Van Goghas ir Čiurlionis buvo reformatoriai-pranašai: stengėsi priešintis mechanizuoto ir komplikuoto pasaulio spaudimui, bandė kovoti už giliau suvoktą herojinį gyvenimą, mėgino atskleisti tikrąją gyvenimo ir visatos prasmę…

Čiurlionio gyvenimo fonas betgi buvo skirtingas ne tik nuo Van Gogho, bet ir nuo bet kurio Vakarų europiečių dailininko“.

(George M. A. Haufmann, Art BulLetin, 1939)

Parengė Jūratė Mačkinienė

M. K. Čiurlionis „REX“ (1909).