STASYS YLA „M. K. ČIURLIONIS. KŪRĖJAS IR ŽMOGUS“. IŠTRAUKA. III DALIS

Pats Čiurlionis yra apie save yra pasakęs:

„Užgimė muzika drauge su žmogaus siela, ir tai yra jo svarbiausioji ir pirmutinė kalba“ (M.K.Č.)

Parengė Jūratė Mačkinienė

M. K. Čiurlionis „ANDANTE. Saulės sonata (Sonata I)“ (1907)