Stasys Yla „M. K. Čiurlionis. Kūrėjas ir žmogus“ 4

M. K. Čiurlionis: „Tai kas, tavo manymu, yra žmogus, jeigu tu juo nesi? Kad būtum žmogum argi būtinai reikia turėti ant kaktos užlipdytą ženklą, t. y. būti kurpium, inžinierium, kunigu ar muziku? Taip turbūt nemanai, nes labai gerai žinai, kad galima, pvz., būti kunigu, o nebūti žmogumi ir panašiai. Taigi matai, broleli, kad čia tu galvoji neteisingai ir be reikalo sielojies. Aš visuomet troškau, kad būtum žmogus toks, kaip kad aš suprantu, t. y. žmogus, kuris viską jaučia, supranta ir siekia tiesos, gėrio ir grožio. Visa tai turi su kaupu, vadinasi esi žmogus. Ir jei manęs kas paklaus, kas yra mano brolis, tai visuomet, didžiuodamasis atsakysiu: Mano brolis yra žmogus”.

Parengė Jūratė Mačkinienė

M. K. Čiurlionis „Tiesa” (1905).