Tatjana Pleikienė – Lietuvos Šviesuolis

Tatjana Pleikienė 

Dramos režisierė, Buivydiškių kultūros centro direktorė. Daug prisideda prie veikiančių  meno kolektyvų veiklos populiarinimo, jų koncertinių programų rengimo, ypač folkloro ansambliui “Verdenė”, tarptautinių festivalių “Skamba skamba kankliai”, dalyvauja visose respublikinėse dainų šventėse. Tatjana rašo scenarijus rajoninėms šventėms. Su Maišiagalos liaudies kapela “Pievų muzikantai” dalyvavo respublikinėse kapelų šventėse “Grok, Jurgeli”,  išradingai  ir šmaikščiai vedė koncertines programas. 2002 ir 2003 metais  buvo nominuota kaip šauniausia ir išradingiausia programos vedėja.